Norges nordligste akkrediterte laboratorium

Båtsfjord Laboratorium AS har fulgt fiskeindustrien gjennom motgang og medgang siden 1997. Hygiene er ikke det det en gang var, og kravene til hygiene blir stadig strengere.

Vi bistår kunden med alt fra å lage prøvetakingsplaner til skreddersydde internkontrollsystemer med HACCP-kartlegging. HACCP er et internprogram, og er en forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Point. Oversatt til norsk betyr dette risikoanalyse og kritiske styringspunkt. Programmet hjelper deg å sikre at maten du produserer og serverer er helsemessig trygg. Mer om dette kan du finne på Mattilsynets nettsider.

Båtsfjord Laboratorium AS ble akkreditert 13. februar 2015, i henhold til standard ISO 17025. Det er et bevis på at vi har teknisk og faglig kompetanse til å utføre avanserte og sikre analyser. Akkrediteringen gjør at du som kunde kan være trygg på at analysene har blitt utført i samsvar med internasjonale standarder og metoder. For mange av våre kunder er det et krav at utførte analyser skal være akkreditert, noe som sikrer internasjonal anerkjennelse og tillit til resultatene.

I det lille fiskeværet Båtsfjord opplevde man en enorm vekst i fiskeindustrien på 90-tallet. Alle bedriftene hadde et stort behov for kontroll med hygiene og analysetjenester. I 1996 bestemte bedriftene seg for å samarbeide om å etablere et laboratorium. Båtsfjord Laboratorium AS ble stiftet i 1997, og har siden da vært en viktig støttespiller for fiskeindustrien i hele Øst-Finnmark. Siden juni 2015 har vi holdt til i moderne og trivelige lokaler i Hindberggata 30 i Båtsfjord sentrum. Daglig leder er Mattis A. Tangeraas.

Båtsfjord Laboratorium AS er en viktig del av Fiskerihovedstaden Båtsfjord. Sammen tror vi at vi kan skape et sterkt og levedyktig samfunn, der fisken som råvare er vår viktigste ressurs.

Våre ansatte

Daglig leder

Bachelor i havbruksdrift og ledelse, faglaborant, bred kompetanse innenfor HACCP og kvalitetsstyring.
mattis@balab.no | 948 56 003

Siv Marit Wold

Nestleder og miljøfyrtårnansvarlig

Utdannet matteknolog, kompetanse innenfor HACCP og kvalitetsarbeid.
siv@balab.no | 78 98 45 40

Christina Hætta Skjåvik

Laborant

Kjemiingeniør med spesialisering innenfor miljøteknologi
christina@balab.no | 78 98 45 40

Vegard Stensvold

FAGLaborant

Faglaborant med erfaring innenfor fiskeoljer og kjemiske analyser
vegard@balab.no | 78 98 45 40