Samsvarsvurderinger

Vi ønsker at det skal være så lett som mulig for våre kunder og forstå og forholde seg til resultatene vi utgir!
 
Samtidig er det litt utfordrende siden et tall ikke nødvendigvis er “spot on” og 100% korrekt. Litt samme som når du måler 1m med tommestokken så kan det være 1m, 100cm eller 1000mm. Alle tre benevnelsene er fortsatt en meter, men oppløsningen er forskjellig.
 
Samtidig vil det være variasjon fra tommestokk til tommestokk, noe man merker fort om man har noen forskjellige. Og er det flere byggmestere involvert vil de ha hver sin måte å lese av tommestokken på. Alle leser nødvendigvis av riktig, men litt variasjon kan det likevel være. Frustrerende når man står det med to stolper som påstås å være like lange men ikke er det…
 
Det samme gjelder våre analyseinstrumenter og ansatte på laboratoret. Selv om vi har topp moderne utstyr så vil det være en viss  variasjon i resultatene. Siden resultatene skal brukes til å vurdere hvorvidt noe er over eller under en grenseverdi så vil det være viktig for deg å vite noe om hvor riktig resultatet er. Våre måleusikkerhetsberegninger finner dere her.

Vi har derfor beregnet oss frem til en måleusikkerhet for alle våre analyser. I beregningene har vi hensyntatt både variasjon innad på laboratoriet men også variasjon mellom vårt laboratorium og andre laboratorier (bias). Resultatet vi har kommet frem til har vi ganget med 2 slik at vi kan være 95% sikker på at resultatet ditt ligger på resultatet du har fått oppgitt ± måleusikkerheten. Et eksempel er at hvis du får et pH-resultat fra oss på 7,5 pH-enheter og måleusikkerheten er ±0,2, ja da ligger det 95% sikkert mellom 7,3 og 7,7. 
 
Samsvarsvurdering
Men hva hvis du har et resultat på feks 9,4 og grenseverdien er 9,5? Måleusikkerheten er jo 0,2, da er det jo en viss sannsynlighet for at resultat kan være over 9,5 sant?
 
I slike tilfeller kan det være vanskelig å vite hvordan man skal tolke resultatet, og dette er opp til dere kunder. Noen tenker nok at ja, her er det en viss sannsynlighet for at vi er over grenseverdien på 9,5 mens noen tenker at ja, 9,4, det er under grenseverdien.
 
Hvordan dere som er kunder velger å håndtere slike tilfeller er ikke opp til oss på laboratoriet, men vi skal i alle fall prøve å veilede litt på denne siden.
 
Analyser for koliforme bakterier, E.coli, intestinale enterokokker og Cl. perfringens er ganske enkle å forholde seg til slik sett siden disse mikroorganismene uansett ikke skal være påvist i prøvene. Men for kimtall, pH, konduktivitet, turbiditet og fargetall er det litt annerledes og det finnes konkrete grenseverdier i drikkevannsforskriften. Vi har nedenfor laget noen illustrasjoner der vi prøver å forklare dette for de ulike metodene.
 
Det vi egentlig prøver å vise er at desto nærmere grenseverdien et resultat er, desto høyere er sannsynligheten for at det faktisk er over grenseverdien og vice versa at når det er rett over grenseverdien kan det også være under. Dette må dere som leser våre rapporter ta stilling til hvordan dere vil håndtere selv!
 

Kimtall ved 22°C

Mikrobiologiske analyser har generelt en stor måleusikkerhet og usikkereten for mikrobiologiske analyser angis i log. For kimtall har vi en måleusikkerhet på 0,28 log noe som innebærer at alle resultater over 52 CFU/ml er mindre enn 95% sikkert innenfor grenseverdien.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fargetall

For fargetall er grenseverdiene i drikkevannsforksriften satt til 20 mg/l Pt, noe som betyr at man i området 13,8 til 20 mg/l Pt er mindre enn 95% sikker på at resultatet er innenfor grenseverdien.

Fargetall

Til venstre finner du veiledning om hvordan du kan tolke resultater for kimtall ved 22°C. 

 

Konduktivitet

For konduktivitet er grenseverdien i drikkevannsforskriften satt til 250 mS/m og med en måleusikkerhet på ±20% betyr det at man i området mellom 200 mS/m er mindre enn. 95% sikker på at resultatet er innenfor grenseverdien.

Turbiditet

For turbiditet er grenseverdien i drikkevannsforskriften satt til 1 FNU. Vi har en måleusikkerhet på ±10% noe som betyr at resultatet er mindre enn 95% sikkert innenfor grenseverdiene i området mellom 0,9 og 1 FNU

pH

Grenseverdier for pH er i drikkevannsforskriften angitt til lavere enn 6,5 pH-enheter eller høyere en 9,5 pH-enheter. I området mellom 9,3 og 9,5 og 6,5 og 6,7 er det mindre enn 95% sikkert at resultatet er innenfor grenseverdien.