Våre godkjenninger og sertifiseringer

Et laboratorium er ikke bare en “kiosk på hjørnet” og det er av viktigste betydning at resultatene som laboratoriet kommer frem til er til å stole på.

Det å drive et laboratorium betyr også at man er nødt til å håndtere biologiske agens, kjemikalier og andre potensielt farlige stoffer. Våre ansattes trygghet på jobb er viktig for oss, og vi jobber kontinuerlig for å redusere vårt fotavtrykk og risiko for at ansatte skader seg på jobb. 

For å ivareta arbeidet med kvalitet, helse, miljø og sikkerhet har arbeidet vi hardt for å inneha og opprettholde godkjenninger og sertifiseringer. 

Det at vi innehar disse godkjenningene og sertifiseringene betyr at vi på den måten er gjenstand for ekstern revisjon av områdene som dette gjelder for, og at vi kontinuerlig forbedrer oss ift å tilfredstille kravene vi selv har valgt å stille til oss og vår produksjon.

Nedenfor har vi valgt å presentere våre godkjenninger og sertifiseringer slik at du kan lese mer om hvilke krav vi tilfredsstiller og kvalifiserer til.

Norsk Akkreditering

Det å være akkreditert betyr at vi blir uavhengig vurdert ift kompetanse, integritet og uavhengighet. Vi er akkreditert iht ISO 17025, og vi er akkreditert for fagområdene P12 (kjemi) og P16 (mikrobiologi).

Vurderingen innbefatter organisasjonenes evne og vilje til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav. Norsk akkreditering er det nasjonale organet for teknisk akkreditering i Norge.

Akkreditering skal sikre tillit til varer og tjenester. For at et måleresultat, produkt eller tjeneste skal ha tillit og aksept må det være et system for gjensidig godkjenning. Akkreditering sikrer en uavhengig kvalitetsvurdering. Norsk akkreditering skal bidra til å trygge varer og tjenester i Norge, slik at forbrukerne kan være sikre på at de produkter og tjenester de benytter er gode nok.

Akkreditering gir et pålitelig og uavhengig bevis på at bedriftens aktivitet er i samsvar med akkrediteringsstandarden og relevante normative dokumenter.

EPIM JQS

Miljøfyrtårn

IA-bedrift

Godkjent lærebedrift