Instruksjoner for forsendelse av prøver

Prøver som sendes inn til oss må sendes med passende transportmåte og emballasje. Om du er usikker, ta kontakt med oss!

Vi måler temperatur på alle prøver som kommer inn til oss for å sikre at transporten ikke har påvirket prøvene.
 
Prøven(e) skal transporteres i egnet emballasje og med nok kjøleelementer til å holde prøvene kjølig der dette er relevant. Prøven(e) skal pakkes slik at de ved mottak har temperatur på 5 ± 3°C for vannprøver og 2-4°C for produktprøver
 
I tilfeller der temperaturen er over 8°C ved mottak vil vi orientere deg som kunde om dette og vi vil i fellesskap komme frem til om det er hensiktsmessig å utføre analysene uakkreditert. Også ved mottak av prøver som er >24t gamle vil vi kontakte dere for å avklare hvorvidt prøvene skal kjøres uakkreditert eller om dere bør ta nye prøver.
 
*Ovenstående temperaturkrav vil ikke gjelde for tilfeller der prøvene er tatt <5 t etter mottak.