Askeprøver

Vi har gjennom vårt samarbeid med Masternes utarbeidet en veileder for dere som tar prøver av aske som skal på deponi. Selve veilederen kan dere finne under eller laste ned for utskrift med resultattabell her.🙂