Vi har blitt miljøfyrtårnsertifisert

Å være et miljøfyrtårn er en offisiell anerkjennelse på at vi tar miljø på alvor, og at vi aktivt jobber for at vår virksomhet målrettet og kontinuerlig jobber for å minimere våre fotavtrykk.
 
Vår miljøfyrtårnansvarlig Siv Wold har jobbet med dette i lang tid, og det er strenge kriterier til arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport som legges til grunn.
 
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte ordning for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
 
Vi er et av tre laboratorier i Norge som er både akkreditert for mikrobiogiske og kjemiske analyser og er miljøfyrtårn, noe vi selvsagt er svært stolte av!