Nytt rapporteringssystem og nettside

Vi har i tidligere nyhetsbrev skrevet en del om at vi jobber med å få implementert et nytt rapporteringssystem hos oss.

Vi har nå hatt dette systemet i bruk en stund, og dette kommer til å bli bra!

Systemet er nå fullstendig implementert, og det vil dere nå se på rapportene som ikke er slik de har vært.

Vi har i perioden som har vært gjort oss en del erfaringer, og noen av dere har sikkert merket dette i form av at vi har sendt ut noen rapporter som ikke har vært 100% rett ift datoer, enhet og antall desimaler. Disse har vi selv gjennomgått og dere som har opplevd slike feil har fått en rettelsesrapport.

Vi er nå ferdig men innkjøringen, og de problemer dette har gitt, og ønsker å komme med en liten oppsummering av hva det nye systemet kommer å gi deg som kunde:

  • Raskere svartid på rapporter
  • Mulighet for å registrere prøver dere sender inn til oss på ny webportal på www.balab.no
  • Muliget for å følge oppdragets gang i webportalen
  • Mulighet for å hente ned rapporter i webportalen
  • Samsvarsvurdering av vannprøveanalyser ihht Drikkevannsvannsforskriften av 22.12.2016 på rapporten.
  • Større trygghet for mottaker av oppdraget er de samme som i oppdragsavtalen da mottakere ikke skrives inn manuelt lenger men hentes fra avtale
  • Vi kan bruke mer tid på å utføre analyser og mindre tid på tolkning av håndskrift og registrering av prøver

Vi håper dere blir fornøyd med den nye løsningen og at dere kommer til like den!

Vi kommer til å sette opp et kort webinar på ca 15 minutter mandag 4/5 for å kunne gi opplæring i bruk av systemet, men dere som vil kan allerede i dag gå inn og registrere dere som brukere og se dere litt rundt.